PROJEKT: " RAZEM Z NAMI - WSPARCIE OBYWATELI Z UKRAINY Z WYKORZYSTANIEM POTENCJAŁU PODMIOTÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ"
PROJEKT: "RAZEM Z NAMI - WSPARCIE OBYWATELI Z UKRAINY Z WYKORZYSTANIEM POTENCJAŁU PODMIOTÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (WND-RPSL.09.01.07-24-00GG/22-003)

Aktualności

Współpracujemy z

Skip to content