PROJEKT: „NOWY DUCH WOLONTARIATU - WOLONTARIAT NIESTANDARDOWY”
PROJEKT: „NOWY DUCH WOLONTARIATU - WOLONTARIAT NIESTANDARDOWY”

realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

PROJEKT: "AKTYWNI I NIE MNIEJ WARTOŚCIOWI NA RYNKU PRACY"
PROJEKT: "AKTYWNI I NIE MNIEJ WARTOŚCIOWI NA RYNKU PRACY"

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, (WND – RPSL.09.01.05-24-0059/20-006)

PROJEKT: "POLEGAĆ NA SOBIE - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"
PROJEKT: "POLEGAĆ NA SOBIE - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, (WND-RPSL.07.01.03-24-0AD0/20-002)

poprzednie
następne

Aktualności

Współpracujemy z

Skip to content