PROJEKT: "Senior, zaangażowany obywatel"
PROJEKT: "SENIOR, ZAANGAŻOWANY OBYWATEL"

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”. Edycja 2023

PROJEKT: " RAZEM Z NAMI - WSPARCIE OBYWATELI Z UKRAINY Z WYKORZYSTANIEM POTENCJAŁU PODMIOTÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ"
PROJEKT: "RAZEM Z NAMI - WSPARCIE OBYWATELI Z UKRAINY Z WYKORZYSTANIEM POTENCJAŁU PODMIOTÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (WND-RPSL.09.01.07-24-00GG/22-003)

PROJEKT: "RAZEM DLA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, RAZEM DLA WOLONTARIATU"
PROJEKT: "RAZEM DLA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, RAZEM DLA WOLONTARIATU"

Projekt dofinansowany ze środków:
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Edycja 2023.

poprzednie
następne

Aktualności

Od połowy października w Pawonkowie rozpoczęły się przygotowania do kolejnych inicjatyw w ramach projektu „Senior aktywny obywatel”, które przeprowadzone zostały w miesiącu listopadzie i grudniu.

Od połowy października w Pawonkowie rozpoczęły się przygotowania do kolejnych inicjatyw w ramach projektu „Senior aktywny obywatel”, które przeprowadzone zostały w miesiącu listopadzie i grudniu.

Inicjatywa o nazwie „Aktywny senior – zdrowy senior” zgromadziła chętnych uczestników, którzy udali się na basen w Tarnowskich Górach. W kolejnych dniach działania seniorów uzupełnione zostały o szereg zajęć ruchowych, które były świetnym dopełnieniem zaproponowanej...

W ramach projektu „Senior Zaangażowany obywatel” zakończyliśmy spotkania podsumowujące, które miały na celu promowanie działalności Senioralnych Obywatelskich Grup Pomocniczych oraz współdziałania z lokalnymi instytucjami, w tym w szczególności samorządowymi. Spotkania miały na celu upowszechnianie rezultatów projektu.

W ramach projektu „Senior Zaangażowany obywatel” zakończyliśmy spotkania podsumowujące, które miały na celu promowanie działalności Senioralnych Obywatelskich Grup Pomocniczych oraz współdziałania z lokalnymi instytucjami, w tym w szczególności samorządowymi. Spotkania miały na celu upowszechnianie rezultatów projektu.

Zaprezentowaliśmy dokument dotyczący zasad współpracy pomiędzy Senioralnymi Obywatelskimi Grupami Pomocniczymi i instytucjami w zakresie dobrych praktyk w zakresie inicjatyw lokalnych zrealizowanych w ramach projektu. Jednym z istotnych zaplanowanych rezultatów...

Współpracujemy z

Skip to content