PROJEKT: „NOWY DUCH WOLONTARIATU - WOLONTARIAT NIESTANDARDOWY”
PROJEKT: „NOWY DUCH WOLONTARIATU - WOLONTARIAT NIESTANDARDOWY”

realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

PROJEKT: "AKTYWNI I NIE MNIEJ WARTOŚCIOWI NA RYNKU PRACY"
PROJEKT: "SENIORALNY KLUB ZAANGAŻOWANYCH SPOŁECZNIE"

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”. Edycja 2022

PROJEKT: "POLEGAĆ NA SOBIE - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"
PROJEKT: "POLEGAĆ NA SOBIE - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, (WND-RPSL.07.01.03-24-0AD0/20-002)

poprzednie
następne

Aktualności

Szukasz wolontariuszy i potrzebujesz konkretnych informacji o ich umiejętnościach? To wszystko znajdziesz w dostępnej u nas Bazie wolontariuszy projektu „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy”

Szukasz wolontariuszy i potrzebujesz konkretnych informacji o ich umiejętnościach? To wszystko znajdziesz w dostępnej u nas Bazie wolontariuszy projektu „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy”

W Bazie znalazł się nie tylko opis umiejętności każdego z wolontariuszy, ale również kierunki działań, jakie mogą oni wykonywać. Jesteś zainteresowany przyjęciem w struktury swojej organizacji któregoś z wolontariuszy? Odezwij się do nas, a my skontaktujemy Cię z...

Wolontariusze projektu „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy” już wiedzą, kto w powiecie lublinieckim potrzebuje wsparcia. Zapraszamy również Ciebie do zapoznania się z Bazą zapotrzebowania na usługi wolontariackie

Wolontariusze projektu „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy” już wiedzą, kto w powiecie lublinieckim potrzebuje wsparcia. Zapraszamy również Ciebie do zapoznania się z Bazą zapotrzebowania na usługi wolontariackie

Baza to efekt pracy naszego pośrednika pracy, który systematycznie kontaktuje się z instytucjami i organizacjami z powiatu lublinieckiego i zbiera informacje na temat tego, kto i w jakim zakresie potrzebuje wsparcia wolontariackiego. Jeśli Twoja organizacja również...

Współpracujemy z

Skip to content