Uczestnicy projektu „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy” już wiedzą, że chcą działać społecznie. Stąd ich obecność w projekcie. Teraz kolej na refleksję nad usprawnieniami, jakie należy wprowadzić w organizację wolontariatu dla niepełnosprawnych intelektualnie (ONI). W połowie marca ruszyły spotkania wypracowujące.

Istotą tych spotkań jest określenie przez uczestników projektu – zarówno niepełnosprawnych, jak i wspomagającą ich młodzież – trudności, z jakimi każdy z nich mierzy się i będzie mierzyć się w drodze do jak najgłębszego włączenia ONI w działania wolontariackie. Pozwoli to organizować wolontariat adekwatnie do ich zasobów, potrzeb czy ograniczeń.   

– Zdajemy sobie sprawę, że wolontariat osób niepełnosprawnych intelektualnie siłą rzeczy będzie miał inne założenia niż te określające działalność w ramach standardowego wolontariatu. Stąd potrzeba pochylenia się nad specyfiką wolontariatu, nad którym pracujemy w projekcie – mówią specjaliści prowadzący spotkania wypracowujące.

Rezultaty spotkań posłużą docelowo do opracowania metodologii wolontariatu niestandardowego.

Udostępnij to

Udostępnij ten post swoim znajomym!

Skip to content