W Tarnowskich Górach uczestnicy projektu dowiedzieli się, jak zorganizować działania, żeby współpracować z lokalnymi artystami, wytwarzać gadżety promocyjne związane z Tarnowskimi Górami i Górnym Śląskiem, w tym dla lokalnych samorządów, a także organizować warsztaty, spotkania i bezpłatne poradnictwo prawne.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Share This

Share this post with your friends!

Skip to content