W Centrum Integracji Społecznej w Sławkowie uczestnicy naszego projektu zobaczyli, jak można łączyć warsztaty krawieckie oparte na tworzeniu nowej marki produktów odzieżowych ze sklepem internetowym czy warsztatami komputerowymi.

– Im więcej ludzi z konkretnymi umiejętnościami, tym więcej można zdziałać – słyszeliśmy podczas wizyty od uczestników projektu.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Share This

Share this post with your friends!

Skip to content