Spółdzielnia Socjalna „Człowiek na górze” angażuje i zatrudnia alkoholików – zarówno tych przed leczeniem, jak i po leczeniu – do prac przy utrzymaniu zieleni czy bieżących naprawach dróg. Drugim filarem działania organizacji są usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w miejscu swojego zamieszkania.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Udostępnij to

Udostępnij ten post swoim znajomym!

Skip to content