Zaczęło się do spotkań wypracowujących podstawowe założenia wolontariatu osób niepełnosprawnych intelektualnie – żeby jak najlepiej poznać potrzeby, obawy i oczekiwania niepełnosprawnych, ale też chcącej ich wspierać młodzieży.

Kolejnym krokiem była kampania informacyjna, podczas której pokazaliśmy instytucjom i organizacjom, jak ważny jest ich udział w naszym projekcie. Bo kto lepiej zna specyfikę instytucji mogących wspierać wolontariat niepełnosprawnych intelektualnie, jak nie ich zaangażowani przedstawiciele.

Podczas diagnozy potrzeb i możliwości instytucji lokalnych dostaliśmy w końcu potrzebne nam informacji ze strony instytucjonalnej. Dowiedzieliśmy się m. in. jakie obawy mogą pojawić się wśród pracowników w związku z przyjęciem na wolontariat osób niepełnosprawnych intelektualnie. W ślad za tym określiliśmy – razem z przedstawicielami instytucji – sposoby na niwelację tych obaw i konstruktywne podejście do wolontariatu niestandardowego.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania metodologii wolontariatu niestandardowego, a także tym, którzy wezmą udział w jej testowaniu, ewaluacji i ewentualnej modyfikacji!

METODOLOGIA WOLONTARIATU NIESTANDARDOWEGO JEST DO POBRANIA TUTAJ:

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Udostępnij to

Udostępnij ten post swoim znajomym!

Skip to content