Uczestnicy projektu dzielą się zadaniami – tak, żeby każdy był zaangażowany we wspólną pracę, szacują budżety inicjatyw i przygotowują się organizacyjnie. – Czasami trzeba coś dokładnie przegadać w najmniejszych szczegółach – opowiadają nam.

Pierwszym etapem inicjatyw społecznych będzie etap testowy, w którym zespołom wolontariuszy pomogą mentorzy. Już dziś wiadomo, że wśród inicjatyw znajdą się m. in. działania sportowe, kulturalne czy prozdrowotne.

Ostatnie miesiące projektu poświęcimy na działania w instytucjach, które przyjmą zespoły wolontariackie i z których pomocą wolontariusze zrealizują inicjatywy społeczne. – Skorzysta na tym też część społeczności lokalnej – zapewniają uczestnicy projektu.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Udostępnij to

Udostępnij ten post swoim znajomym!

Skip to content