W trakcie inicjatywy testowej zorganizowali 5 pieszych wycieczek. Ale wcześniej wybrali miejsca – po zapoznaniu się z warunkami terenowymi i atrakcjami przyrodniczymi, a także przy wykorzystaniu map opracowali plany wycieczek. – Naprawdę było co robić – wspomina Aneta, uczestniczka projektu z DPS „Zameczek” – Tym bardziej że mamy na naszym terenie mnóstwo lasów i ciekawych miejsc.

Etap wdrożeniowy inicjatywy wymagał jeszcze większej ilości pracy. Trzeba było bowiem załatwić transport, zakwaterowanie, wyżywienie, a przede wszystkim uzgodnić wszystko ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niedostosowanym Społecznie „SPOMNIS” w Herbach. We współpracy z tą organizacją uczestnicy projektu zorganizowali dla jej podopiecznych wyjazd do Ustronia i przeprowadzili w jego ramach szereg aktywności terenowych.

Zgodnie z założeniami projektu, na etapie testowania inicjatyw, uczestnicy realizowali zorganizowane przez siebie działania. Kolejny etap inicjatyw wdrożeniowych polegał na rozszerzeniu tematu testowego o współpracę z instytucjami.


Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG
.

Udostępnij to

Udostępnij ten post swoim znajomym!

Skip to content