Potrzeba im było 10 godzin pracy z instruktorem, żeby nauczyć się grupowych układów choreograficznych. Dowiedzieliśmy się, że praca z instruktorem to nie wszystko, bo pomiędzy zajęciami wspólnie ćwiczyli układy taneczne. – Wymagało to od nich zorganizowania, skupienia na tym, co chcą osiągnąć, a przede wszystkim decyzji, że robią coś „ponadprogramowo” czyli własną rękę, poza zajęciami – mówią opiekunowie uczestników.

Po przygotowaniach na etapie testowym, wdrożeniową część inicjatywy przeprowadzili dla mieszkańców Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach. Tutaj zorganizowali warsztaty taneczne, podczas których uczyli chłopaków z MOW grupowej choreografii. Warsztaty zakończyły się zabawą taneczną.

Zgodnie z założeniami projektu, na etapie testowania inicjatyw, uczestnicy realizowali zorganizowane przez siebie działania. Kolejny etap inicjatyw wdrożeniowych polegał na rozszerzeniu tematu testowego o współpracę z instytucjami

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Udostępnij to

Udostępnij ten post swoim znajomym!

Skip to content