10 godzin instruktażu w obrębie technik rękodzielniczo-plastycznych uczestnicy otrzymali w ramach etapu testowej inicjatywy „Twórczy wolontariat”. – Już w trakcie przygotowań wiedzieliśmy, że chcemy się nauczyć tych technik na tyle, żeby w trakcie „wdrożeniówki” móc uczyć innych ludzi, jak mogą zrobić coś ciekawego i wciągającego – mówi Łukasz z MOW w Herbach.

Na etapie wdrożeniowym – jak planowali – wykorzystali swoje umiejętności i podczas zorganizowanych przez siebie czterech warsztatów rękodzielniczo-plastycznych pokazywali mieszkańcom DPS „Zameczek”, jak wykorzystać techniki plastyczne.

Zgodnie z założeniami projektu, na etapie testowania inicjatyw, uczestnicy realizowali zorganizowane przez siebie działania. Kolejny etap inicjatyw wdrożeniowych polegał na rozszerzeniu tematu testowego o współpracę z instytucjami.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Udostępnij to

Udostępnij ten post swoim znajomym!

Skip to content