– Kiedy przygotowywaliśmy etap testowy, wszyscy doszliśmy do wniosku, że bez konkretnej wiedzy nasza pomoc będzie dużo mniejsza – opowiada Kornel, uczestnik MOW w Herbach. Dlatego zorganizowali szkolenie z profesjonalnym treserem psów. Poznali podstawowe zasady opieki nad psami, doświadczyli kontaktu z psami o różnym usposobieniu. Bo – jak usłyszeli na szkoleniu – psy mają różny temperament, do którego trzeba dostosować podejście.

W etapie wdrożeniowym uczestnicy projektu weszli we współpracę z Fundacją Psia Duszka w Herbach i w ramach 4 kilkugodzinnych wizyt realizowali opiekę, wyżywienie oraz spacery dla psów będących pod opieką fundacji.

Z tego, co nam wiadomo, część uczestników po zakończeniu inicjatywy kontynuuje wsparcie fundacji i opiekę nad psami.

Zgodnie z założeniami projektu, na etapie testowania inicjatyw, uczestnicy realizowali zorganizowane przez siebie działania. Kolejny etap inicjatyw wdrożeniowych polegał na rozszerzeniu tematu testowego o współpracę z instytucjami.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Udostępnij to

Udostępnij ten post swoim znajomym!

Skip to content