PROJEKT

„Aktywizacja przy współdziałaniu i zaangażowaniu lokalnym
- Klub Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”

Projekt dofinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach  Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”. Edycja 2021

Okres realizacji: 01.04.2021 r.- 31.12.2021 r.

Dofinansowanie: 149 752,00 zł

Całkowita wartość zadania: 168 752,00 zł

 

Projekt skierowany jest do 35 osób niepełnosprawnych intelektualnie uczestników Klubu Integracji Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych  Intelektualnie w Lublińcu, prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka. 

Ponadto projekt obejmie działania skierowane do lokalnych instytucji samorządowych i pozarządowych z terenu powiatu lublinieckiego, w ramach zawiązania współpracy międzyinstytucjonalnej  w zakresie wypracowania standardu usług reintegracyjnych w ramach Klubu Integracji Społecznej włączających aktywnie lokalne instytucje do aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i prozawodowej 35 osób (13 kobiet i 22 mężczyzn) niepełnosprawnych intelektualnie (ONI) z powiatu lublinieckiego, uczestników Klubu Integracji Społecznej w Lublińcu, oraz zwiększenie dostępności i efektywności działań reintegracyjnych Klubu, poprzez rozwój oferty usług KIS.

 

Zaplanowane działania obejmą dwa obszary:

  • Współpracy międzyinstytucjonalnej – w tym zawiązanie współpracy i wypracowanie metodologii włączenia lokalnych instytucji do działalności KIS, zapewniającej, między innymi, długotrwałość wsparcia, wypracowanie standardu usług KIS i współpracy lokalnych podmiotów wspierających ONI, w oparciu o zasoby lokalnych instytucji i partnerów społecznych
  • Wdrożenia nowych działań skierowanych do uczestników KIS w oparciu o zdiagnozowane potrzeby ONI, zawiązaną współpracę i zasoby lokalnych instytucji, indywidualizację procesu reintegracji oraz szeroką diagnozę sytuacji klienta wraz z prowadzonym monitoringiem w ramach udziału w KIS – wypracowanie, wspólnie z uczestnikiem, Indywidualnego Programu Usamodzielnienia i Reintegracji Zawodowej.

Biuro projektu:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka
Ul 74 GPP2
42-700 Lubliniec

Wszelkie pytania w sprawie projektu, udziału lokalnych instytucji w budowaniu współpracy międzyinstytucjonalnej w nim prosimy kierować do koordynatora projektu:

Dagmara Imiołczyk

pod numerem telefonu 517 620 056 lub 34 353 11 05,

email: przyjaciele.zameczka@op.pl

Skip to content