PROJEKT

„AKTYWNI I NIE MNIEJ WARTOŚCIOWI NA RYNKU PRACY"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(WND-RPSL.09.01.05-24-0059/20-006)

Tytuł projektu: „Aktywni i nie mniej wartościowi na rynku pracy”
Kwota dofinansowania: 705 358,09 PLN
Okres realizacji: 01/2021 – 06/2022

Cel projektu to zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz wzmocnienie potencjału
prozatrudnieniowego i prospołecznego osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Projekt zakłada wsparcie dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Lublińca, w tym 20
osób o  niepełnosprawności sprzężonej i 10 osób o niesprzężonej niepełnosprawności, biernych
zawodowo, o niskich i/lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach.

Działania zaplanowane w projekcie są ukierunkowane na udzielenie wsparcia w ramach
Kompleksowej Ścieżki Aktywizacji w postaci zindywidualizowanych wielowymiarowych działań
aktywizujących społecznie, zdrowotnie i zawodowo, w tym:

– coachingu motywacyjnego,
– warsztatów umiejętności społecznych,
– warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego,
– zajęć rehabilitacji społecznej i  zdrowotnej,
– wsparcia indywidualnego w postaci doradztwa zawodowego i psychoterapeutyczne;
– pośrednictwa pracy,
– kursów i szkoleń zawodowych,
– staży oraz wolontariatu,
– treningu pracy dla osób będących na stażu

Zapraszamy osoby niepełnosprawne, spełniające powyższe kryteria, do udziału w projekcie.

Formularze zgłoszeniowe (zamieszczone poniżej) można kierować do koordynatora projektu
Aleksandry Rybka na adres mailowy aleksandra.rybka1@gmail.com w formie scanu lub przesyłać
pocztą lub zostawić w biurze projektu:
Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka
Ul 74 GPP2
42-700 Lubliniec

Wszelkie pytania w sprawie projektu i udziału w nim prosimy kierować do koordynatora pod
numerem tel: 505 331 889.

AKTUALNOŚCI

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ BIEŻĄCE INFORMACJE, ZAPYTANIA OFERTOWE ORAZ INFORMACJE ODNOSZĄCE SIĘ DO WYBORU WYKONAWCÓW PROJEKTU

ZAPYTANIE OFERTOWE - 03.08.2021

Zapytanie ofertowe nr 06/9.1.5/2021

w ramach projektu „Aktywni i nie mniej wartościowi na rynku pracy”. W związku z realizacją projektu i rozeznaniem rynku na prowadzenie usługi obejmującej:

– Część 1 – przeprowadzenie kursu/szkolenia kwalifikacyjnego zakończonego certyfikacją i uzyskaniem kwalifikacji z zakresu Pomoc kuchenna
– Część 2 – przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego podnoszącego oraz aktualizującego umiejętności zawodowe uczestnika, prowadzącego do nabycia kompetencji z zakresu Profesjonalne sprzątanie
– Część 3 – przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego podnoszącego oraz aktualizującego umiejętności zawodowe uczestnika, prowadzącego do nabycia kompetencji z zakresu Profesjonalne pakowanie/sortowanie
– Część 4 – przeprowadzenie kursu/szkolenia zawodowego podnoszącego oraz aktualizującego umiejętności zawodowe uczestnika, prowadzącego do nabycia kompetencji z zakresu Pomocy pracownika gospodarczego

zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE - 04.02.2021

Zapytanie ofertowe nr 03/9.1.5/2021

w ramach projektu „Aktywni i nie miej wartościowi na rynku pracy”
W związku z realizacją projektu i rozeznaniem rynku na:

– prowadzenie usługi obejmującej prowadzenie grupowego coachingu motywacyjnego

zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE - 04.02.2021

Zapytanie ofertowe nr 01/9.1.5/2021

w ramach projektu „Aktywni i nie mniej wartościowi na rynku pracy” W związku z realizacją projektu i rozeznaniem rynku na prowadzenie usługi obejmującej:

– Część 1 – przeprowadzenie diagnozy sytuacji uczestników projektu,

– Część 2 – przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychoterapeutycznych,

zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

dokument do pobrania

INFORMACJE O REKRUTACJI

Zapraszamy osoby niepełnosprawne, spełniające powyższe kryteria, do udziału w projekcie.
Formularze zgłoszeniowe (zamieszczone poniżej) można kierować do koordynatora projektu Aleksandry Rybka na adres mailowy aleksandra.rybka1@gmail.com w formie scanu lub przesyłać
pocztą lub zostawić w biurze projektu:
Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka
Ul 74 GPP2
42-700 Lubliniec
Wszelkie pytania w sprawie projektu i udziału w nim prosimy kierować do koordynatora pod
numerem tel: 505 331 889.

dokumenty do pobrania

regulamin

ZAPYTANIE OFERTOWE - 06.09.2021

Zapytanie ofertowe nr 07/9.1.5/2021

w ramach projektu „Aktywni i nie mniej wartościowi na rynku pracy”. W związku z realizacją projektu i koniecznością rozeznania rynku dotyczącego zakwaterowania uczestników oraz kadry podczas wyjazdów, zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE - 05.03.2021

Zapytanie ofertowe nr 05/9.1.5/2021

w ramach projektu „Aktywni i nie mniej wartościowi na rynku pracy”. W związku z realizacją projektu i rozeznaniem rynku na prowadzenie usługi obejmującej:

– Część 1 – przeprowadzenie zajęć rehabilitacji zdrowotnej na basenie,

– Część 2 – przeprowadzenie zajęć rehabilitacji ruchowej,

zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE - 09.02.2021

Zapytanie ofertowe nr 04/9.1.5/2021

w ramach projektu „Aktywni i nie mniej wartościowi na rynku pracy”

W związku z realizacją projektu i rozeznaniem rynku na
prowadzenie usługi obejmującej przygotowanie poczęstunku (bufetu kawowego) dla
uczestników:

– grupowego coachingu motywacyjnego,

– warsztatów umiejętności społecznych,

– zajęć umiejętności uczenia się,

– warsztatów aktywizacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego 

– kursu podstaw obsługi komputera,

zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

dokument do pobrania 

ZAPYTANIE OFERTOWE - 09.02.2021

Zapytanie ofertowe nr 02/9.1.5/2021

w ramach projektu „Aktywni i nie miej wartościowi na rynku pracy”
W związku z realizacją projektu i rozeznaniem rynku na:

– prowadzenie usługi obejmującej prowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy

– zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

dokumenty do pobrania

Skip to content