W dniu 5 kwietnia oraz 19 kwietnia, w ramach projektu „Razem dla aktywności lokalnej, razem dla wolontariatu” dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Edycja 2023., wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w wizytach studyjnych.

W dniu 5 kwietnia oraz 19 kwietnia, w ramach projektu „Razem dla aktywności lokalnej, razem dla wolontariatu” dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Edycja 2023., wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w wizytach studyjnych.

W ramach pierwszej wizyty zostaliśmy zaproszeni przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy “AGAPE” do zapoznania się z funkcjonowaniem schroniska w Mariance Rędzińskiej. Poznaliśmy również wolontariuszy, którzy wspierają podopiecznych w ośrodku. W ramach...
W ramach projektu „Senior Zaangażowany obywatel” zakończyliśmy spotkania podsumowujące, które miały na celu promowanie działalności Senioralnych Obywatelskich Grup Pomocniczych oraz współdziałania z lokalnymi instytucjami, w tym w szczególności samorządowymi. Spotkania miały na celu upowszechnianie rezultatów projektu.

W ramach projektu „Senior Zaangażowany obywatel” zakończyliśmy spotkania podsumowujące, które miały na celu promowanie działalności Senioralnych Obywatelskich Grup Pomocniczych oraz współdziałania z lokalnymi instytucjami, w tym w szczególności samorządowymi. Spotkania miały na celu upowszechnianie rezultatów projektu.

Zaprezentowaliśmy dokument dotyczący zasad współpracy pomiędzy Senioralnymi Obywatelskimi Grupami Pomocniczymi i instytucjami w zakresie dobrych praktyk w zakresie inicjatyw lokalnych zrealizowanych w ramach projektu. Jednym z istotnych zaplanowanych rezultatów...
W dniu dzisiejszym grupa seniorów z Lisowa obejrzała w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie sztukę „Cudowna Terapia”.

W dniu dzisiejszym grupa seniorów z Lisowa obejrzała w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie sztukę „Cudowna Terapia”.

Wizyta w teatrze to jedna z 3 inicjatyw zrealizowanych w ramach projektu „Senior Zaangażowany obywatel”. Zwieńczenie teatralnej inicjatywy poprzedzone zostało cyklem spotkań w ramach „Spotkania z kulturą i rozrywką”. Spotkania w miesiącu październiku listopadzie oraz...
W ramach projektu „Senior Zaangażowany obywatel” zakończyliśmy spotkania podsumowujące, które miały na celu promowanie działalności Senioralnych Obywatelskich Grup Pomocniczych oraz współdziałania z lokalnymi instytucjami, w tym w szczególności samorządowymi. Spotkania miały na celu upowszechnianie rezultatów projektu.

Od połowy października w Pawonkowie rozpoczęły się przygotowania do kolejnych inicjatyw w ramach projektu „Senior aktywny obywatel”, które przeprowadzone zostały w miesiącu listopadzie i grudniu.

Inicjatywa o nazwie „Aktywny senior – zdrowy senior” zgromadziła chętnych uczestników, którzy udali się na basen w Tarnowskich Górach. W kolejnych dniach działania seniorów uzupełnione zostały o szereg zajęć ruchowych, które były świetnym dopełnieniem zaproponowanej...
Skip to content