W grudniu 2023 roku, w ramach projektu „Razem dla aktywności lokalnej, razem dla wolontariatu” dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz  Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Edycja 2023., zakończyliśmy pierwszą część przygotowania uczestników projektu do podejmowania działań w ramach wolontariatu niestandardowego.

W grudniu 2023 roku, w ramach projektu „Razem dla aktywności lokalnej, razem dla wolontariatu” dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz  Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Edycja 2023., zakończyliśmy pierwszą część przygotowania uczestników projektu do podejmowania działań w ramach wolontariatu niestandardowego.

Osoby młode – uczestnicy projektu, we wrześniu 2023 brali udział w cyklu spotkań edukacyjnych w ramach warsztatów przygotowujących do pełnienia roli wolontariusza wspierającego – towarzysza wolontariuszy „niestandardowych” – osób z niepełnosprawnością intelektualną....
Nowe umiejętności przydatne zarówno w projekcie „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy”, jak i w “normalnym” życiu

Nowe umiejętności przydatne zarówno w projekcie „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy”, jak i w “normalnym” życiu

Podczas modułu autoprezentacji przekonują komisję o swoich umiejętnościach, a rozwijając współpracę w grupie zarządzają zespołem budowniczych …. maszyn z klocków lego. Te i inne ćwiczenia, w przystępny sposób i efektywnie przygotują ich do wolontariatu w ramach...
W projekcie „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy” rusza Kampania informacyjna dla instytucji i organizacji pozarządowych z terenu powiatu lublinieckiego!

W projekcie „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy” rusza Kampania informacyjna dla instytucji i organizacji pozarządowych z terenu powiatu lublinieckiego!

Do instytucji i NGO z terenu powiatu lublinieckiego: od dziś w projekcie „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy” rozpoczynamy kampanię informacyjną, w której opowiemy o projekcie i zaprosimy od wspólnego tworzenia założeń wolontariatu...
Podczas spotkań grupy samopomocowej w ramach projektu „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy” wspólnie rozwiązują problemy

Podczas spotkań grupy samopomocowej w ramach projektu „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy” wspólnie rozwiązują problemy

Jak wygrać z myśleniem, że jest to dla mnie za trudne? Skąd wziąć motywację do uczenia się nowych rzeczy? Jak powiedzieć, że potrzebuję pomocy? To pytania, na które uczestnicy projektu „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy” szukają wspólnie...
Młodzież z projektu „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy” przygotowuje się do efektywnej pomocy niepełnosprawnym intelektualnie

Młodzież z projektu „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy” przygotowuje się do efektywnej pomocy niepełnosprawnym intelektualnie

Sami przyznają, że chęć pomagania to zaledwie początek. Potrzebna im wiedza i umiejętności, jak wspierać w wolontariacie osoby niepełnosprawne intelektualnie. Te dostaną podczas właśnie rozpoczynających się Warsztatach przygotowujących dla młodzieży w projekcie „Nowy...
Skip to content