PROJEKT

„Centrum Senioralnego Wolontariatu Samopomocowego"

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”. Edycja 2021

Okres realizacji: 01.06.2021 r.- 31.12.2021 r.

Dofinansowanie: 249 730,00 zł

Całkowita wartość zadania: 275 605,00 zł

 

Projekt skierowany jest do: 30 seniorów (osób po 60 roku życia) zamieszkujących teren powiatu lublinieckiego. Będą to bezpośredni uczestnicy projektu, którzy jako wolontariusze w ramach Centrum Senioralnego Wolontariatu Samopomocowego, będą podejmować działania społeczne, samopomocowe skierowane do całej społeczności seniorów z powiatu, w tym do minimum 40 seniorów, którzy wezmą udział w konsultacjach społecznych oraz minimum 20 seniorów, którzy skorzystają ze wsparcia samopomocowego. .

Ponadto na etapie bezpośrednich działań samopomocowych w ramach Centrum, do aktywności  zostanie włączonych 15 seniorów (osób po 60 roku życia)  ze społeczności lokalnej powiatu, minimum 40 seniorów w planowanych konsultacjach społecznych.

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej samopomocowej i wolontariackiej osób po 60 roku życia z powiatu lublinieckiego, poprzez realizację działań samopomocowych w ramach nowoutworzonego Centrum Senioralnego Wolontariatu Samopomocowego, obejmujących kompleksowe przygotowanie seniorów wolontariuszy do aktywności wolontariackiej, inicjatywy lokalne, bezpośrednie działania samopomocowe integracyjne, indywidualne i mobilne, skierowane do lokalnej społeczności seniorów, realizowane w oparciu o diagnozowane zasoby instytucjonalne i współpracę z lokalnymi instytucjami pomocowymi.

Uczestnicy wzmocnią swoje kompetencje w obszarach:

– umiejętności osobistych, poznawczych, cyfrowych

– prowadzenia lokalnych działań samopomocowych

– zaangażowania społecznego w działania samopomocowe;

– współdziałania z lokalnymi instytucjami pomocowymi w zakresie realizacji wsparcia seniorów

Ponadto w ramach projektu poprawią swój komfort życia i funkcjonowania w zakresie rozwiązania trudności ogólnożyciowych, samodecydowania, poczucia sprawstwa, przynależności społecznej, poprawy kondycji fizycznej i zdrowia, integracji wewnątrzpokoleniowej.

 

Zaplanowane działania będą realizowane w 5 etapach:

  • I etap obejmuje organizację i utworzenie Centrum Senioralnego Wolontariatu Samopomocowego (CSWS), przygotowanie seniorów do aktywności Społecznej ukierunkowanej na wspieranie seniorów ze społeczności powiatu lublinieckiego. W ramach przygotowania wezmą udział w cyklu szkoleń i warsztatów rozwijających umiejętności społeczne oraz samoorganizacyjne, wsparciu coachingowym grupowym i indywidualnym, warsztatach komputerowych, wizytach studyjnych.
  • II etap obejmie kampanię informacyjną dotyczącą planowanych działań samopomocowych w ramach Centrum i diagnozę zasobów lokalnych instytucji pomocowych.
  • III etap obejmie zaplanowanie i realizację bezpośrednich działań samopomocowych skierowanych do seniorów ze społeczności lokalnej, w tym uruchomienie Klubu Aktywnego Seniora, Mobilnej samopomocy oraz Punktu Wsparcia, w ramach którego seniorzy będą mogli skorzystać z wsparcia indywidualnego psychologa, dietetyka i prawnika.
  • VI etap projektu obejmie przygotowanie i realizację 6 inicjatyw samopomocowych.
  • V etap obejmuje przeprowadzenie seminariów podsumowujących.

Biuro projektu:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka
Ul 74 GPP2
42-700 Lubliniec

Wszelkie pytania w sprawie projektu, udziału lokalnych instytucji w budowaniu współpracy międzyinstytucjonalnej w nim prosimy kierować do koordynatora projektu Łukasza Jarosza pod numerem telefonu 697 737 273, email: lukaszjarosz78@gmail.com.

REKRUTACJA

Chętne osoby zapraszamy do udziału w projekcie.

l

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

i

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Skip to content