PROJEKT

"NOWY DUCH WOLONTARIATU - WOLONTARIAT NIESTANDARDOWY"

Projekt „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Tytuł projektu:
Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy

Czas realizacji projektu:
02.01.2022r. – 31.12.2022r.

Obszar tematyczny:
Wykluczenie społeczne

Miejsce realizacji projektu:
projekt lokalny – powiat lubliniecki

Uczestnicy projektu: 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie z powiatu lublinieckiego (w tym wolontariusze Stowarzyszenia) i osoby młode 15 osób (od 16-30 r.ż.), w szczególności z trudnościami (podopieczni MOW w Herbach) oraz młodzież zaangażowana w wolontariat szkolny.

Założenia projektu:

  • Realizacja innowacyjnego podejścia do aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie – udział w wolontariacie, poprzez współdziałanie z osobami młodymi.
  • Utworzenie przez osoby niepełnosprawnie intelektualnie grup wolontariackich.
  • Realizacja w oparciu o wypracowaną metodologię wolontariatu niestandardowego i współpracę międzyinstytucjonalną oraz wdrożenie jej do działalności lokalnych instytucji w powiecie lublinieckim.

Cele projektu:

  • Zwiększenie możliwości pełnego udziału w życiu społecznym osób niepełnosprawnych intelektualnie.
  • Zwiększenie upodmiotowienia i samodzielności poprzez działania wolontariackie w ramach utworzonego Klubu Wolontariusza Niestandardowego osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Aktualności:

Do instytucji i NGO z terenu powiatu lublinieckiego: od dziś w projekcie „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy” rozpoczynamy kampanię informacyjną, w której opowiemy o projekcie i zaprosimy od wspólnego tworzenia założeń wolontariatu niestandardowego.

Do instytucji i NGO z terenu powiatu lublinieckiego: od dziś w projekcie „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy” rozpoczynamy kampanię informacyjną, w której opowiemy o projekcie i zaprosimy od wspólnego tworzenia założeń wolontariatu niestandardowego.

Podczas kampanii dowiecie się, na czym polega nasz projekt i jaki mamy pomysł na wolontariackie działania osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich młodych towarzyszy. Powiemy i napiszemy Wam też, w jaki sposób Wy jako przedstawiciele instytucji i organizacji...

Jak wygrać z myśleniem, że jest to dla mnie za trudne? Skąd wziąć motywację do uczenia się nowych rzeczy? Jak powiedzieć, że potrzebuję pomocy? To pytania, na które uczestnicy projektu „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy” szukają wspólnie odpowiedzi podczas spotkań grupy samopomocowej.

Jak wygrać z myśleniem, że jest to dla mnie za trudne? Skąd wziąć motywację do uczenia się nowych rzeczy? Jak powiedzieć, że potrzebuję pomocy? To pytania, na które uczestnicy projektu „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy” szukają wspólnie odpowiedzi podczas spotkań grupy samopomocowej.

Grupa ruszyła niemal z początkiem zajęć w projekcie i będzie spotykać się aż do jego zakończenia. To podczas tych spotkań uczestnicy zrozumieją wzajemnie swoje obawy, pogłębią relacje, będą dla siebie wzajemnym wsparciem, a przede wszystkim spojrzą na kolejne zadania...

Sami przyznają, że chęć pomagania to zaledwie początek. Potrzebna im wiedza i umiejętności, jak wspierać w wolontariacie osoby niepełnosprawne intelektualnie. Te dostaną podczas właśnie rozpoczynających się Warsztatach przygotowujących dla młodzieży w projekcie „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy”.

Sami przyznają, że chęć pomagania to zaledwie początek. Potrzebna im wiedza i umiejętności, jak wspierać w wolontariacie osoby niepełnosprawne intelektualnie. Te dostaną podczas właśnie rozpoczynających się Warsztatach przygotowujących dla młodzieży w projekcie „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy”.

Młodzież, która w ramach projektu wesprze niepełnosprawnych intelektualnie w ich usamodzielnieniu zgodnie podkreśla, jak ważne jest „poczucie, że rzeczywiście potrafimy pomóc”. – Kiedy błądzisz po omacku, nie masz pojęcia czy Twoja pomoc jest coś warta i czy nie...

Uczestnicy projektu „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy” już wiedzą, że chcą działać społecznie. Stąd ich obecność w projekcie. Teraz kolej na refleksję nad usprawnieniami, jakie należy wprowadzić w organizację wolontariatu dla niepełnosprawnych intelektualnie (ONI). W połowie marca ruszyły spotkania wypracowujące.

Uczestnicy projektu „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy” już wiedzą, że chcą działać społecznie. Stąd ich obecność w projekcie. Teraz kolej na refleksję nad usprawnieniami, jakie należy wprowadzić w organizację wolontariatu dla niepełnosprawnych intelektualnie (ONI). W połowie marca ruszyły spotkania wypracowujące.

Istotą tych spotkań jest określenie przez uczestników projektu – zarówno niepełnosprawnych, jak i wspomagającą ich młodzież – trudności, z jakimi każdy z nich mierzy się i będzie mierzyć się w drodze do jak najgłębszego włączenia ONI w działania wolontariackie....

Podopieczni DPS Zameczek już od dłuższego czasu pomagają rozklejać plakaty oraz przekazują informację swoim kolegom i koleżankom o realizacji projektu „„Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy”.

Podopieczni DPS Zameczek już od dłuższego czasu pomagają rozklejać plakaty oraz przekazują informację swoim kolegom i koleżankom o realizacji projektu „„Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy”.

Podsłyszeliśmy także, że mają już kilka pomysłów na zorganizowane inicjatyw lokalnych. Pomysł na projekt i jego założenia powstały w dużym stopniu właśnie dzięki niepełnosprawnym intelektualnie mieszkańcom DPS Zameczek w Lublińcu.

Dzisiaj odbyło się spotkanie informacyjne o projekcie „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy”.

Dzisiaj odbyło się spotkanie informacyjne o projekcie „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy”.

Uczestnicy zobaczyli prezentację dotyczącą projektu, z której dowiedzieli się o koncepcji projektu i poszczególnych etapach jego realizacji. Dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwość bezpośredniego porozmawiania z koordynatorami projektu oraz specjalistami, z...

Skip to content