NASZ ZESPÓŁ

Ewa Muszczak
Z wykształcenia psycholog, podyplomowo doradca zawodowy, pośrednik pracy, biegły sądowy, ponadto trener kompetencji miękkich, certyfikowany trener zarządzania budżetem domowym oraz zadłużeniem osób o niskich dochodach. Od 2005 roku udziela wsparcia psychologicznego i kryzysowego, skierowanego do osób dorosłych, seniorów, osób uzależnionych oraz grup o szczególnych potrzebach – w tym niepełnosprawnych. Realizuje działania w zakresie aktywizacji społecznej, edukacyjnej osób zagrożonych wykluczeniem, w tym osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych intelektualnie, seniorów, młodzieży, osób nieaktywnych na rynku pracy. Od 2007 roku prowadzi grupowe i indywidualne wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego, skierowanego do osób bezrobotnych, biernych zawodowo, w tym osób o specjalnych potrzebach. Posiada doświadczenie w zakresie budowania lokalnej samoorganizacji, wzmacniania partycypacji obywatelskiej i działań społecznych, w tym wolontariatu. Prowadzi działania z zakresu edukacji liderów lokalnych, realizacji inicjatywy partycypacyjnych. Współpracuje z lokalnymi instytucjami, w tym samorządem, NGO i biznesem. Od 2009 roku jest aktywnym fundraiserem, pozyskuje i rozlicza dotacje z różnych źródeł, jest inicjatorem koncepcji projektów, w tym innowacyjnych, z różnych obszarów aktywności społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej.
Dagmara Imiołczyk
Koordynator i specjalista ds. monitoringu ewaluacji w projektach finansowanych z EFS i programów ministerialnych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako trener pracy, pośrednik pracy oraz pośrednik wolontariatu. Specjalizuje się również we wdrażaniu różnych form rozwoju wolontariatu, w tym wolontariatu osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Robert Cichór
Od 2004 roku pracuje jako wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach. Koordynator wolontariatu młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i niedostosowanej społecznie. Posiada uprawnienia z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
Łukasz Jarosz
Psycholog, historyk. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz Uniwersytetu SWPS. Trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem w branży szkoleniowej. W swojej dotychczasowej pracy był odpowiedzialny za zarządzanie projektami, sporządzanie wniosków o dofinansowanie oraz tworzenie biznes planów strategii marketingowych. Interesuje się najnowszą historią, a wolny czas spędza przy dobrej książce.
Łukasz Wróbel
Coach akredytowany przez International Coach Federation na poziomie Professional Certified Coach (PCC) – pracuje w life-coachingu, coachingu motywacyjnym i coachingu zarządzania sobą w środowisku pracy. Jest trenerem kompetencji miękkich i szkoleń z zakresu aktywności obywatelskiej i partycypacji osób wykluczonych, niepełnosprawnych, seniorów i młodzieży – ekspertem w zakresie budowania współpracy lokalnej z instytucjami. Prowadzi działania z zakresu fundraisingu, koordynuje je w ramach projektów inwestycyjnych, społecznych i edukacyjnych. Specjalista ds. rozliczeń projektów. Od 2007 roku pozyskuje dotacje, realizuje i rozlicza projekty w lokalnej administracji samorządowej.
Tomasz Barczyk
Urodzony w 1985 roku w Mikołowie. W 2008 roku ukończył studia na kierunku Elektrotechnika, o specjalności Informatyka z Elementami Ekonomii na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Do 2009 roku był mieszkańcem Woźnik, będących częścią Powiatu Lublinieckiego, z którym to, ze względu na pracę, rodzinę i przyjaciół związany jest do dziś. W lutym 2009 roku rozpoczął pracę w Starostwie Powiatowym w Lublińcu na stanowisku Informatyka. Obecnie jako Starszy Informatyk swoją pracą wspiera czynny rozwój społeczeństwa informacyjnego. Ponadto od 2014 roku prowadzi własną firmę o charakterze informatyczno-szkoleniowym ATBit.

PREZES ZARZĄDU – EWA MUSZCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU – ŁUKASZ JAROSZ

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ
– KATARZYNA DAWIDOWICZ
– BARBARA WYSOTA
ILONA OWSIKOWSKA

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

NIP: 5751827180  KRS: 240363900
Nr konta bankowego:
33 2030 0045 1110 0000 0261 0460

ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2
42-700 Lubliniec
telefon: 34 353 11 05
e-mail: przyjaciele.zameczka@op.pl

i

STATUT STOWARZYSZENIA

w

RODO STOWARZYSZENIA

Skip to content