PROJEKTY REALIZOWANE

Znajdziesz tutaj aktualne projekty.

PROJEKT: „NOWY DUCH WOLONTARIATU - WOLONTARIAT NIESTANDARDOWY”

realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

PROJEKT: "AKTYWNI I NIE MNIEJ WARTOŚCIOWI NA RYNKU PRACY"

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, (WND – RPSL.09.01.05-24-0059/20-006) 

PROJEKT: "POLEGAĆ NA SOBIE - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, (WND-RPSL.07.01.03-24-0AD0/20-002)

Skip to content