PROJEKT

"RAZEM Z NAMI - WSPARCIE OBYWATELI Z UKRAINY Z WYKORZYSTANIEM POTENCJAŁU PODMIOTÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ"

O PROJEKCIE

Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci, poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej.

W ramach całego projektu zostanie objętych wsparciem 600 osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, w tym 500 kobiet i 100 mężczyzn, przebywających na terenie województwa śląskiego. Po stronie Stowarzyszenia – Partnera projektu, w ramach działań reintegracyjnych Klubu Integracji Społecznej zostanie objętych 31 osób z terenu Ukrainy, które przybyły do Polski w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. Dodatkowo wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 28 osób zależnych (dzieci lub osoby starsze, niepełnosprawne wymagające stałego wsparcia) z najbliższego otoczenia uczestników projektu.

Planowanym rezultatem projektu jest integracja społeczna uczestników na minimalnym poziomie 34 %.

Tytuł projektu:
„Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”
Lider projektu:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach
Całkowita wartość projektu:
15 904 793,84 PLN
Kwota dofinansowania całego projektu:
13 519 074,76 PLN
Okres realizacji:
01.08.2022 – 15.10.2023
Jednym z partnerów projektu jest
Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka
Wartość projektu po stronie partnera:
1 021 695,61 PLN
Kwota dofinansowania po stronie partnera:  
868 441,26 PLN

Działania zaplanowane w ramach projektu po stronie Partnera projektu – Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka obejmą wsparcie realizowane w ramach Klubu Integracji Społecznej, w oparciu o kontrakt socjalny oraz indywidualną ścieżkę reintegracji w tym:

  1. Działania w ramach reintegracji społeczno – zawodowej uczestników:
  2. Cykl wsparcia grupowego obejmującego:

– Warsztaty społeczne

– Warsztaty umiejętności wychowawczych i uczenia się

– Warsztaty edukacji finansowej

– Warsztaty aktywizacji zawodowej

– Zajęcia z języka polskiego

  1. Cykl wsparcia indywidualnego:

– Konsultacje z psychologiem posługującym się językiem ukraińskim

– Konsultacje umiejętności wychowawczych i uczenia się

– Konsultacje z edukacji finansowej

– Indywidualne doradztwo zawodowe

– Pośrednictwo pracy

  1. Działania bezpośredniej reintegracji zawodowej:

– Kurs zawodowy/ kwalifikacyjny

– Dodatkowe uprawnienia

– Staże

Ponadto uczestnicy będą wspierani przez specjalistę do spraw reintegracji oraz osobę tłumaczącą treści poruszane na zajęciach grupowych i indywidualnych. Na czas udziału w Klubie Integracji Społecznej zostanie zapewnione wsparcie opiekuńcze dla dzieci uczestników

  1. Działania integrujące dla osób zależnych:

– zajęcia edukacyjno – rekreacyjne dla dzieci

  • Działania środowiskowe

– wsparcie animatora ds. inicjatyw

– realizacja lokalnych inicjatyw reintegracyjnych

 

Ponadto każdy z uczestników projektu będzie mógł skorzystać ze wsparcia specjalistycznego oraz Punktu Obsługi Prawnej prowadzonego przez Lidera projektu  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach.

 

Wszelkie pytania w sprawie projektu i udziału w nim prosimy kierować do Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka pod nr tel. 34/ 3531105

Rekrutacja do projektu:

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby z terenu Ukrainy, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, od dnia 24 lutego 2022r..
Formularze zgłoszeniowe (zamieszczone poniżej) można kierować do Koordynatora projektu Łukasza Wróbla na adres mailowy przyjaciele.zameczka@op.pl w formie skanu lub przesyłać pocztą lub zostawić w biurze projektu:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka
ul. 74 GPP2
42-700 Lubliniec

 

Poniżej znajdują się:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Regulamin uczestnictwa w projekcie (z informacją o przebiegu rekrutacji i zasadach uczestnictwa)

Aktualności:

INFORMACJA 1: Data publikacji: 09.01.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/9.1.7/2023

w ramach projektu „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”.

W związku z realizacją projektu i rozeznaniem rynku na prowadzenie usługi obejmującej opiekę nad nieletnimi i małoletnimi dziećmi uczestników projektu w trakcie realizacji wsparcia grupowego i indywidualnego

zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

Dokumenty do pobrania

INFORMACJA 3: Data publikacji: 09.01.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/9.1.7/2023

w ramach projektu „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”.

W związku z realizacją projektu i rozeznaniem rynku na prowadzenie usługi obejmującej

CZĘŚĆ 1: tłumaczenie z języka ukraińskiego na język polski oraz z języka polskiego na język ukraiński podczas realizacji wsparcia grupowego i indywidualnego dla uczestników projektu z terenu gmin Boronów i Koszęcin (2 grupy projektowe)

– CZĘŚĆ 2: tłumaczenie z języka ukraińskiego na język polski oraz z języka polskiego na język ukraiński podczas realizacji wsparcia grupowego i indywidualnego dla uczestników projektu z terenu miasta Katowice (1 grupa projektowa)

zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

Dokumenty do pobrania

INFORMACJA 5: Data publikacji: 09.01.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/9.1.7/2023

w ramach projektu „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”.

W związku z realizacją projektu i rozeznaniem rynku na prowadzenie usługi psychologa posługującego się językiem ukraińskim w zakresie wsparcia psychologicznego/terapeutycznego dla uczestników projektu

zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

Dokumenty do pobrania

INFORMACJA 7: Data publikacji: 10.01.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/9.1.7/2023

w ramach projektu „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”.

W związku z realizacją projektu i rozeznaniem rynku na prowadzenie usługi obejmującej

CZĘŚĆ 1: przygotowanie poczęstunku (bufetu kawowego) dla uczestników projektu wraz z dostawą do miejsca odbywania się zajęć na terenie miejscowości Boronów

– CZĘŚĆ 2: przygotowanie poczęstunku (bufetu kawowego) dla uczestników projektu wraz z dostawą do miejsca odbywania się zajęć na terenie miejscowości Koszęcin

– CZĘŚĆ 3: przygotowanie poczęstunku (bufetu kawowego) dla uczestników projektu wraz z dostawą do miejsca odbywania się zajęć na terenie miasta Katowice

zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

Dokumenty do pobrania

INFORMACJA 9: Data publikacji: 22.01.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/9.1.7/2023

w ramach projektu „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”.

W związku z realizacją projektu i rozeznaniem rynku na prowadzenie usługi obejmującej przeprowadzenie indywidualnego coachingu aktywizacyjnego dla uczestników projektu

zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

Dokumenty do pobrania

INFORMACJA 12: Data publikacji: 03.04.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/9.1.7/2023

w ramach projektu „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”.

W związku z realizacją projektu i rozeznaniem rynku na prowadzenie usługi obejmującej przeprowadzenie zajęć z języka polskiego przez lektora języka polskiego dla osób zależnych – dzieci uczestników projektu

zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

Dokumenty do pobrania

INFORMACJA 14: Data publikacji: 02.06.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/9.1.7/2023

w ramach projektu „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”.

W związku z realizacją projektu i rozeznaniem rynku na prowadzenie usługi obejmującej catering podczas inicjatyw integracyjnych

zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

Dokumenty do pobrania

INFORMACJA 2: Data publikacji: 09.01.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/9.1.7/2023

w ramach projektu „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”.

W związku z realizacją projektu i rozeznaniem rynku na prowadzenie usługi obejmującej przeprowadzenie działań specjalisty ds. reintegracji

zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

Dokument do pobrania 

INFORMACJA 4: Data publikacji: 09.01.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/9.1.7/2023

w ramach projektu „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”.

W związku z realizacją projektu i rozeznaniem rynku na prowadzenie usługi psychologa posługującego się językiem ukraińskim w zakresie diagnozy sytuacji psychologicznej i psychospołecznej w ramach wyznaczenia ścieżki reintegracji

zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

Dokument do pobrania 

INFORMACJA 6: Data publikacji: 10.01.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/9.1.7/2023

w ramach projektu „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”.

W związku z realizacją projektu i rozeznaniem rynku na prowadzenie usługi obejmującej

CZĘŚĆ 1: wynajem pomieszczeń na potrzeby realizacji zajęć grupowych i indywidualnych na terenie miejscowości Boronów

– CZĘŚĆ 2: wynajem pomieszczeń na potrzeby realizacji zajęć grupowych i indywidualnych na terenie miejscowości Koszęcin

– CZĘŚĆ 3: wynajem pomieszczeń na potrzeby realizacji zajęć grupowych i indywidualnych na terenie miasta Katowice

zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

Dokument do pobrania 

INFORMACJA 8: Data publikacji: 16.01.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/9.1.7/2023

w ramach projektu „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”.

W związku z realizacją projektu i rozeznaniem rynku na prowadzenie usługi obejmującej przeprowadzenie zajęć z języka polskiego przez lektora języka polskiego dla uczestników projektu

zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

Dokument do pobrania 

INFORMACJA 10: Data publikacji: 22.01.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/9.1.7/2023

w ramach projektu „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”.

W związku z realizacją projektu i rozeznaniem rynku na prowadzenie usługi obejmującej prowadzenie pośrednictwa pracy dla uczestników projektu

zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

Dokument do pobrania 

INFORMACJA 11: Data publikacji: 03.04.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/9.1.7/2023

w ramach projektu „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”.

W związku z realizacją projektu i rozeznaniem rynku na prowadzenie usługi doradcy zawodowego w zakresie diagnozy sytuacji zawodowej w ramach wyznaczenia ścieżki reintegracji oraz w zakresie realizacji indywidualnego doradztwa zawodowego

zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

Dokument do pobrania 

INFORMACJA 13: Data publikacji: 03.04.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/9.1.7/2023

w ramach projektu „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”.

W związku z realizacją projektu i rozeznaniem rynku na prowadzenie usługi obejmującej przygotowanie poczęstunku dla osób zależnych – dzieci uczestników projektu

zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

Dokument do pobrania 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(WND-RPSL.09.01.07-24-00GG/22-003)

Skip to content