PROJEKT

"RAZEM Z NAMI - WSPARCIE OBYWATELI Z UKRAINY Z WYKORZYSTANIEM POTENCJAŁU PODMIOTÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ"

O PROJEKCIE

Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci, poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej.

W ramach całego projektu zostanie objętych wsparciem 600 osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, w tym 500 kobiet i 100 mężczyzn, przebywających na terenie województwa śląskiego. Po stronie Stowarzyszenia – Partnera projektu, w ramach działań reintegracyjnych Klubu Integracji Społecznej zostanie objętych 31 osób z terenu Ukrainy, które przybyły do Polski w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. Dodatkowo wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 28 osób zależnych (dzieci lub osoby starsze, niepełnosprawne wymagające stałego wsparcia) z najbliższego otoczenia uczestników projektu.

Planowanym rezultatem projektu jest integracja społeczna uczestników na minimalnym poziomie 34 %.

Tytuł projektu:
„Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”
Lider projektu:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach
Całkowita wartość projektu:
19 999 980,00 PLN
Kwota dofinansowania całego projektu:
16 999 983,00 PLN
Okres realizacji:
01.08.2022 – 24.08.2023
Jednym z partnerów projektu jest
Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka
Wartość projektu po stronie partnera:
1 051 365,00 PLN
Kwota dofinansowania po stronie partnera:  
943 725,25 PLN

Działania zaplanowane w ramach projektu po stronie Partnera projektu – Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka obejmą wsparcie realizowane w ramach Klubu Integracji Społecznej, w oparciu o kontrakt socjalny oraz indywidualną ścieżkę reintegracji w tym:

  1. Działania w ramach reintegracji społeczno – zawodowej uczestników:
  2. Cykl wsparcia grupowego obejmującego:

– Warsztaty społeczne

– Warsztaty umiejętności wychowawczych i uczenia się

– Warsztaty edukacji finansowej

– Warsztaty aktywizacji zawodowej

– Zajęcia z języka polskiego

  1. Cykl wsparcia indywidualnego:

– Konsultacje z psychologiem posługującym się językiem ukraińskim

– Konsultacje umiejętności wychowawczych i uczenia się

– Konsultacje z edukacji finansowej

– Indywidualne doradztwo zawodowe

– Pośrednictwo pracy

  1. Działania bezpośredniej reintegracji zawodowej:

– Kurs zawodowy/ kwalifikacyjny

– Dodatkowe uprawnienia

– Staże

Ponadto uczestnicy będą wspierani przez specjalistę do spraw reintegracji oraz osobę tłumaczącą treści poruszane na zajęciach grupowych i indywidualnych. Na czas udziału w Klubie Integracji Społecznej zostanie zapewnione wsparcie opiekuńcze dla dzieci uczestników

  1. Działania integrujące dla osób zależnych:

– zajęcia edukacyjno – rekreacyjne dla dzieci

  • Działania środowiskowe

– wsparcie animatora ds. inicjatyw

– realizacja lokalnych inicjatyw reintegracyjnych

 

Ponadto każdy z uczestników projektu będzie mógł skorzystać ze wsparcia specjalistycznego oraz Punktu Obsługi Prawnej prowadzonego przez Lidera projektu  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach.

 

Wszelkie pytania w sprawie projektu i udziału w nim prosimy kierować do Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka pod nr tel. 34/ 3531105

Rekrutacja do projektu:

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby z terenu Ukrainy, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, od dnia 24 lutego 2022r..
Formularze zgłoszeniowe (zamieszczone poniżej) można kierować do Koordynatora projektu Łukasza Wróbla na adres mailowy przyjaciele.zameczka@op.pl w formie skanu lub przesyłać pocztą lub zostawić w biurze projektu:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka
ul. 74 GPP2
42-700 Lubliniec

 

Poniżej znajdują się:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Regulamin uczestnictwa w projekcie (z informacją o przebiegu rekrutacji i zasadach uczestnictwa)

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(WND-RPSL.09.01.07-24-00GG/22-003)

Skip to content