Lubliniec

Stowarzyszenie
przyjaciół zameczka

Zapraszamy do poznania Stowarzyszenia.
Przywracamy uśmiech. Chwyć naszą dłoń,
stań ramie w ramie by pomagać innym.

BIP

PROJEKTY REALIZOWANE

Znajdziesz tutaj aktualne projekty.

PROJEKT: „AKTYWIZACJA PRZY WSPÓŁDZIAŁANIU I ZAANGAŻOWANIU LOKALNYM - KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE”

dofinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”. Edycja 2021

PROJEKT: „CENTRUM SENIORALNEGO WOLONTARIATU SAMOPOMOCOWEGO”

dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”. Edycja 2021

PROJEKT: "AKTYWNI I NIE MNIEJ WARTOŚCIOWI NA RYNKU PRACY"

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, (WND – RPSL.09.01.05-24-0059/20-006) 

PROJEKT: „MOŻEMY WIĘCEJ! – KOMPLEKSOWA ŚCIEŻKA WSPARCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – Tryb konkursowy

PROJEKT: "POLEGAĆ NA SOBIE - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, (WND-RPSL.07.01.03-24-0AD0/20-002)

PROJEKT: „WSPÓŁPRACA TO ZASÓB, ENERGIA I SIŁA DO DZIAŁANIA”

realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 

PROJEKT FIO „RAZEM WOLONTARIUSZE, RAZEM DLA ZASOBÓW LOKALNYCH”

jest ukierunkowany na rozwój wolontariatu na terenie powiatu lublinieckiego, a przede wszystkim na zwiększenie poziomu zaangażowania i aktywności wolontariackiej osób młodych oraz seniorów poprzez udział w zorganizowanych i sprofesjonalizowanych działaniach skierowanych dla wolontariuszy w ramach Centrum Wolontariatu Lokalnego oraz zawiązania współpracy międzypokoleniowej w ramach
organizacji i realizacji działań lokalnych mierzących do aktywizacji seniorów ze społeczności lokalnej powiatu lublinieckiego wokół tematyki zasobów historyczno – kulturowych regionu.

wesprzyj nas zostań wolontariuszem!

 

Wolontariusz to osoba odpowiedzialna, rzetelna i terminowa. 
Kiedy podejmie się wykonania jakiegoś zadania, daje z siebie 100%. Przeczytaj nasze aktualne projekty – jeśli Cię zainteresują zadzwoń/napisz do nas. 
Potrzebujemy wsparcia – pomocnej dłoni.

Dowiedz się więcej

Aby zostać Wolontariuszem w Stowarzyszeniu Przyjaciół Zameczka wystarczy mieć dobre chęci i czas, który jesteś w stanie poświęcić osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz osobom potrzebującym Twojego wsparcia. Jeśli się zdecydujesz na taki krok wystarczy zadzwonić na numer 501028783 bądź napisać maila przyjaciele.zameczka@op.pl a w nie długim czasie skontaktuje się z Tobą koordynator d.s wolontariatu.

Prowadzimy również cykliczne projekty, w których:
– zdiagnozujemy Twoje predyspozycje, żeby jak najlepiej dobrać zakres zadań wolontariackich do tego, co potrafisz
– podczas szkoleń i kursów przygotujemy Cię do profesjonalnego prowadzenia usług wolontariackich
– skorzystasz z bazy instytucji i osób, które potrzebują wsparcia wolontariuszy
– weźmiesz udział w lokalnych inicjatywach, aby pobudzić do działania również innych ludzi.

Co robią nasi wolontariusze
1. Pomoc w organizowaniu imprez okolicznościowych, kulturalno-rozrywkowych dla podopiecznych
DPS „Zameczek” np. Mikołajki, zabawa Andrzejkowa, Dzień Dziecka itp.
2. Pomoc w prowadzeniu zajęć rozwoju zainteresowań dla podopiecznych DPS „Zameczek”
3. W trakcie wyjazdów sprawowanie opieki nad podopiecznymi; wyjazdy na wakacje, wycieczki itp.
4.Pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego dla podopiecznych w formie organizacji różnorodnych
gier, zabaw oraz spacerów.
5. Wspieranie seniorów DPS Kombatant w aktywnościach społecznych, prowadzeniu kół
zainteresowań.

Co to jest wolontariat
Wolontariat ( łac.volontarius –dobrowolny) –jest poświęceniem czasu i energii na rzecz społeczności
lokalnej, osób spoza rodziny, na rzecz środowiska itp. Działalność wolontarystyczna ma charakter
bezpłatny.

Dlaczego wart być wolontariuszem
Wolontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi i
świata. Może być sposobem na samotność albo twórcze przetrwanie okresu bezrobocia. Pozwala
oderwać się od codziennych obowiązków albo przygotować się do przyszłej pracy. Dla jednych jest

początkiem kariery zawodowej, dla drugich jej uwieńczeniem. Uwrażliwia na potrzeby drugiego
człowieka i tworzy przestrzeń do fundamentalnego wyboru: więcej mieć czy bardziej być.

Kodeks etyczny wolontariusza
Ważne jest, by decydując się na działalność w charakterze wolontariatu przestrzegać pewnych zasad.
Nie są one zapisane w żadnych ustawach, kodeksach czy innych przepisach. To po prostu nieformalny
zbiór norm i zasad postępowania, którymi każdy wolontariusz powinien się kierować:
Oto one:
– będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą;
– nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić;
– przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora
pracy wolontariuszy;
–  zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być
niewłaściwie rozumiane;
– będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania;
–  wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób;
– nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem;
– będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem aby były dla mnie jasne;
– będę działać w zespole;
– będę osobą, na której można polegać;
– będę pracować lepiej i z większą satysfakcją wykonując to, czego się ode mnie oczekuje;
– będę chętnie się uczyć. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej
pracy;
– będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach;
– zrobię wszystko by być bardzo dobrym wolontariuszem

i

STATUT STOWARZYSZENIA

w

RODO STOWARZYSZENIA

WŁADZE STOWARZYSZENIA

PREZES – EWA MUSZCZAK
WICEPREZES – MARZENA SZUMLAKOWSKA
SEKRETARZ – DAGMARA IMIOŁCZYK
SKARBNIK – GABRIELA OSTROWSKA

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ
– KATARZYNA DAWIDOWICZ
– BARBARA WYSOTA
ILONA OWSIKOWSKA

DANE STOWARZYSZENIA

NIP: 5751827180  KRS: 240363900
NR KONTA BANKOWEGO:

ADRES: ul. 74 GÓRNOŚLĄSKIEGO PUŁKU PIECHOTY 2
42-700 LUBLINIEC 
TELEFON: 34 353 11 05
EMAIL: PRZYJACIELE.ZAMECZKA@OP.PL

klub integracji społecznej

Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka w Lublińcu, swoją działalność rozpoczął w maju 2016 roku. Pracę KIS koordynuje specjalista pracy socjalnej. Zadaniem Klubu jest przede wszystkim wspieranie podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” oraz społeczność lokalną.

Dowiedz się więcej

Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka w Lublińcu,
swoją działalność rozpoczął w maju 2016 roku. Pracę KIS koordynuje specjalista pracy socjalnej.
Zadaniem Klubu jest przede wszystkim wspieranie podopiecznych Domu Pomocy Społecznej
„Zameczek” oraz społeczność lokalną. Formuła klubu ma umożliwiać wzrost aktywności życiowej,
wyzwolenie się z bierności i uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, na
jakie napotykają się osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne.

Celem klubu integracji społecznej jest:
– minimalizowanie skutków bezrobocia,
– przygotowanie do podjęcia zatrudnienia
-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu-pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia

Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej jest dobrowolne, warunkiem udziału jest podpisanie i
realizacja kontraktu socjalnego (na zasadach Ustawy o pomocy społecznej), okres uczestnictwa jest
ustalany indywidualnie. Na zakończenie uczestnik otrzymuje zaświadczenie.

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE !
PONIŻEJ ZNAJDZIESZ RÓŻNE FORMY KONTAKTU.

ODWIEDŹ NAS

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2
42-700 Lubliniec

ZADZWOŃ

tel. 34 3531105
fax. 34 3531126
}

BIURO PROJEKTU

dostępne w godzinach:
Poniedziałek 08.00 – 16.00 Wtorek 10.00 – 18.00
Środa 08.00 – 16.00 Czwartek 10.00 – 18.00
Piątek 08.00 – 16.00
Dwie soboty w miesiącu w godzinach 10.00 – 18.00 (informacja przekazywana na bieżąco).

 

NAPISZ

NApisz do nas!

Chciałbyś zadań nam pytanie odnośnie naszej pracy lub projektów, ale nie jest to zbyt pilne by zadzwonić? Napisz do nas – odpiszemy najszybciej jak to możliwe!

Skip to content