Pomoc potrzebującym w realizacji marzeń, bezinteresownosć, ale też profesjonalizm i kompetencje – tym jest wolontariat dla uczestników projektu „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy”.

Czy pomoc mechanikowi z naprzeciwka jest wolontariatem? Kto może przyjąć do siebie wolontariusza? W jaki sposób pomóc ludziom w hospicjum lub zwierzętom w schronisku? A jak zabrać się za organizację lokalnej imprezy charytatywnej? – uczestnicy projektu wyliczają najważniejsze kwestie, jakie zapamiętali po zakończonych niedawno zajęciach w ramach szkolenia przygotowującego do wolontariatu.

Poza aspektami formalnymi i pozaformalnymi wolontariatu, w ramach szkolenia uczestnicy biorą udział w modułach szkoleniowych dotyczących kompetencji interpersonalnych, dialogu w sytuacjach formalnych, treningu autonomii decyzyjnej czy autoprezentacji.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Udostępnij to

Udostępnij ten post swoim znajomym!

Skip to content