PROJEKT

„Razem dla aktywności lokalnej, razem dla wolontariatu”

Projekt dofinansowany ze środków:

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz  Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.  Edycja 2023.

 

Okres realizacji: 01.09.2023 r.- 31.08.2024 r.

Dofinansowanie: 167 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 170 500,00 zł

 

Projekt skierowany jest do: 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie, w wieku powyżej 18 roku życia oraz 15 osób młodych w wieku 15 – 25 roku życia, zamieszkujących powiat lubliniecki. Ponadto jest skierowany również do 10 osób z bezpośredniego otoczenia osób niepełnosprawnych intelektualnie, którzy docelowo będą pełnili rolę liderów wspierających samych wolontariuszy oraz instytucje ich przyjmujące. Dodatkowo projekt jest skierowany do instytucji lokalnych które zadeklarują przyjęcie wolontariuszy niestandardowych oraz ich 10-ciu przedstawicieli, którzy zostaną przeszkoleni pod kątem pełnienia roli opiekuna ze strony instytucji.

 

Celem projektu jest  do 31.08.2024 roku zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób młodych z terenu powiatu lublinieckiego w ramach wolontariatu niestandardowego, opartego na współdziałaniu, samoorganizacji i zaangażowaniu społecznym dostosowanym do ich zasobów i możliwości, poprzez udział w działaniach przygotowujących do aktywności w ramach wolontariatu i współpracy opartej na towarzyszeniu w ramach zespołów wolontariackich, bezpośredniej realizacji działań społecznych w ramach powołanego Punktu Wolontariatu Niestandardowego, w tym działań stałych w instytucjach oraz inicjatyw wolontariackich, wspieranych przez liderów i opiekunów ze strony instytucji, włączających do aktywności osoby ze społeczności lokalnej powiatu.

 

Projekt będzie realizowany w etapach:

 

I etap – działania przygotowujące wolontariuszy oraz ich towarzyszy do działań.

Działania w tym etapie obejmą:

– Warsztaty przygotowujące dla młodzieży

– Szkolenia przygotowujące do wolontariatu

– Trening autonomii decyzyjnej i myślenia problemowego

– Diagnozę obszarów działania i zasobów wolontariusza

– Wizyty studyjne

 

II etap – przygotowanie liderów wychodzących się z najbliższego otoczenia wolontariuszy do aktywności. Ponadto obejmie przygotowanie opiekunów z instytucji przyjmujących zespoły wolontariuszy do współpracy z nimi.

Działania w tym etapie obejmą:

– Szkolenie “Pomagaj tak, by nie szkodzić

– Szkolenie z zakresu animowania pracy wolontariuszy niestandardowych

– Spotkania informacyjne w instytucjach

 

III etap – obejmie powołanie Klubu Wolontariatu Niestandardowego, w ramach którego będą prowadzone działania bezpośrednie w 3 obszarach:

– Kampania informacyjna

– Stałe działania wolontariuszy. Działania w ramach tego etapu obejmą: aktywność wolontariuszy w instytucjach, grupa samopomocowa, pośrednictwo wolontariatu, wsparcie animatora wolontariatu

– Inicjatywy wolontariackie, które zostaną zaplanowane, skonsultowane społecznie i zorganizowane przez zespoły wolontariackie, włączające osoby ze społeczności lokalnej do współdziałania i aktywności społecznej. Działania tego etapu obejmą: warsztaty przygotowujące, konsultacje lokalne, realizacja inicjatyw, spotkania organizacyjne.

IV etap – Na tym etapie zrealizowane zostaną seminaria podsumowujące oraz gala wolontariatu.

 

 

Biuro projektu:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka
Ul 74 GPP2
42-700 Lubliniec

Wszelkie pytania w sprawie projektu, udziału lokalnych instytucji w budowaniu współpracy międzyinstytucjonalnej prosimy kierować do koordynatora projektu Ewy Muszczak pod numerem telefonu 34 3531105, email: przyjaciele.zameczka@op.pl

AKTUALNOŚCI

W dniu 5 kwietnia oraz 19 kwietnia, w ramach projektu „Razem dla aktywności lokalnej, razem dla wolontariatu” dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Edycja 2023., wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w wizytach studyjnych.

W dniu 5 kwietnia oraz 19 kwietnia, w ramach projektu „Razem dla aktywności lokalnej, razem dla wolontariatu” dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Edycja 2023., wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w wizytach studyjnych.

W ramach pierwszej wizyty zostaliśmy zaproszeni przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "AGAPE" do zapoznania się z funkcjonowaniem schroniska w Mariance Rędzińskiej. Poznaliśmy również wolontariuszy, którzy wspierają podopiecznych w ośrodku. W ramach drugiej wizyty...

W grudniu 2023 roku, w ramach projektu „Razem dla aktywności lokalnej, razem dla wolontariatu” dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz  Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Edycja 2023., zakończyliśmy pierwszą część przygotowania uczestników projektu do podejmowania działań w ramach wolontariatu niestandardowego.

W grudniu 2023 roku, w ramach projektu „Razem dla aktywności lokalnej, razem dla wolontariatu” dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz  Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Edycja 2023., zakończyliśmy pierwszą część przygotowania uczestników projektu do podejmowania działań w ramach wolontariatu niestandardowego.

Osoby młode – uczestnicy projektu, we wrześniu 2023 brali udział w cyklu spotkań edukacyjnych w ramach warsztatów przygotowujących do pełnienia roli wolontariusza wspierającego – towarzysza wolontariuszy „niestandardowych” – osób z niepełnosprawnością intelektualną....

REKRUTACJA

Chętne osoby zapraszamy do udziału w projekcie.

l

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

i

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Skip to content