KLUB

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

Klub Integracji Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie funkcjonuje w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka w Lublińcu, swoją działalność rozpoczął w maju 2016 roku. Pracę KIS koordynuje specjalista pracy socjalnej.
Zadaniem Klubu jest przede wszystkim wspieranie podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” oraz społeczność lokalną. Formuła klubu ma umożliwiać wzrost aktywności życiowej, wyzwolenie się z bierności i uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, na jakie napotykają się osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne.

Celem klubu integracji społecznej jest:
– minimalizowanie skutków bezrobocia,
– przygotowanie do podjęcia zatrudnienia,
– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
– pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.

Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej jest dobrowolne, warunkiem udziału jest podpisanie i realizacja kontraktu socjalnego (na zasadach Ustawy o pomocy społecznej), okres uczestnictwa jest ustalany indywidualnie. Na zakończenie uczestnik otrzymuje zaświadczenie.

Skip to content