Osoby młode – uczestnicy projektu, we wrześniu 2023 brali udział w cyklu spotkań edukacyjnych w ramach warsztatów przygotowujących do pełnienia roli wolontariusza wspierającego – towarzysza wolontariuszy „niestandardowych” – osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

Wszyscy uczestnicy, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w okresie od października do końca grudnia 2023 roku, wspólnie brali udział w cyklu spotkań warsztatowych przygotowujących do zawiązania współpracy w zespołach wolontariackich i prowadzenia działań, na terenie powiatu lublinieckiego, w ramach wolontariatu niestandardowego. Uczestnicy ukończyli  szkolenia przygotowujące do wolontariatu, trening autonomii decyzyjnej i myślenia problemowego oraz spotkania w ramach diagnozy obszarów działania i zasobów wolontariusza.

Udostępnij to

Udostępnij ten post swoim znajomym!

Skip to content