W dniu 5 kwietnia oraz 19 kwietnia, w ramach projektu „Razem dla aktywności lokalnej, razem dla wolontariatu” dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Edycja 2023., wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w wizytach studyjnych.

W dniu 5 kwietnia oraz 19 kwietnia, w ramach projektu „Razem dla aktywności lokalnej, razem dla wolontariatu” dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Edycja 2023., wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w wizytach studyjnych.

W ramach pierwszej wizyty zostaliśmy zaproszeni przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy “AGAPE” do zapoznania się z funkcjonowaniem schroniska w Mariance Rędzińskiej. Poznaliśmy również wolontariuszy, którzy wspierają podopiecznych w ośrodku. W ramach...
W grudniu 2023 roku, w ramach projektu „Razem dla aktywności lokalnej, razem dla wolontariatu” dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz  Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Edycja 2023., zakończyliśmy pierwszą część przygotowania uczestników projektu do podejmowania działań w ramach wolontariatu niestandardowego.

W grudniu 2023 roku, w ramach projektu „Razem dla aktywności lokalnej, razem dla wolontariatu” dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz  Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Edycja 2023., zakończyliśmy pierwszą część przygotowania uczestników projektu do podejmowania działań w ramach wolontariatu niestandardowego.

Osoby młode – uczestnicy projektu, we wrześniu 2023 brali udział w cyklu spotkań edukacyjnych w ramach warsztatów przygotowujących do pełnienia roli wolontariusza wspierającego – towarzysza wolontariuszy „niestandardowych” – osób z niepełnosprawnością intelektualną....
Skip to content