Żeby przyjąć niepełnosprawnych intelektualnie razem z ich towarzyszami „na wolontariat”, instytucje muszą być do tego wzorowo przygotowane. W ramach diagnozy potrzeb i możliwości lokalnych instytucji rozmawiamy o zasobach organizacyjnych, które można wykorzystać w trakcie działań wolontariackich, ale też o obawach co do współpracy z niepełnosprawnymi intelektualnie.  

Dość często w rozmowach przewija nam się kwestia przygotowania pracowników do współpracy z grupami wolontariackimi. Wspólnymi siłami tworzymy rozwiązania, które znajdą się w metodologii wolontariatu niestandardowego, która powstanie w wyniku spotkań wypracowujących i obecnie prowadzonej diagnozy.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Udostępnij to

Udostępnij ten post swoim znajomym!

Skip to content