Na spotkaniu pojawili się uczestnicy projektu oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji.

Pokazaliśmy im osiągnięcia w projekcie (zrealizowane cele i rezultaty), przebieg projektu razem z  dobrymi praktykami oraz osiągnięciami uczestników.

Na spotkaniu przedstawiliśmy nasz pomysł na kontynuację rozwijania wolontariatu niestandardowego, poinformowaliśmy o podpisanym porozumieniu międzyinstytucjonalnym z Domem Kultury w Lublińcu, SP ZOZ w Lublińcu i ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niedostosowanym Społecznie „SPOMNIS” w Herbach.  Przedstawiliśmy też możliwości pozyskiwania środków i plany stowarzyszenia co do rozwoju wolontariatu niestandardowego i poszerzania kompetencji wolontariuszy niestandardowych. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się też, że mogą w przyszłości w dalszym ciągu korzystać z działającego w strukturach stowarzyszenia Punktu Pośrednictwa Wolontariatu.

W lokalnym wydaniu Dziennika Zachodniego wyemitowaliśmy również artykuł podsumowujący projekt.

Wersja elektroniczna tego wydania znajduje się poniżej:

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Udostępnij to

Udostępnij ten post swoim znajomym!

Skip to content