„Senioralne Obywatelskie Grupy Pomocnicze to oddolna inicjatywa skierowana do aktywnych seniorów, którzy chcą mieć realny wpływ na życie swojej społeczności. Ich celem jest budowanie dialogu z lokalnymi instytucjami samorządowymi poprzez współpracę, partycypację w podejmowanych działaniach i decyzjach. Są narzędziem do wzmocnienia aktywności obywatelskiej i partycypacji. Senioralne Obywatelskie Grupy Pomocnicze to efektywne wykorzystanie potencjału na rzecz zwiększenia świadomości oraz zaangażowania seniorów w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym.”

Zapraszamy wszystkie osoby powyżej 60 roku życia zamieszkujące teren powiatu lublinieckiego w gminie Pawonków, Lisów, Woźniki, które chcą zaangażować się w budowanie dialogu oraz współpracę z lokalnym samorządem w ramach lokalnej polityki społecznej, w szczególności senioralnej.

Działania w ramach Senioralnych Obywatelach Grup Pomocniczych obejmą:

  • Budowanie dialogu i współpracy z jednostkami samorządu lokalnego;
  • Wsparcie i doradztwo podczas konsultacji i inicjatyw obywatelskich;
  • Wsparcie w przygotowaniu dokumentów w zakresie współpracy z lokalnymi instytucjami samorządowymi.

Udostępnij to

Udostępnij ten post swoim znajomym!

Skip to content