W ramach projektu „Senior Zaangażowany obywatel” zakończyliśmy spotkania podsumowujące, które miały na celu promowanie działalności Senioralnych Obywatelskich Grup Pomocniczych oraz współdziałania z lokalnymi instytucjami, w tym w szczególności samorządowymi. Spotkania miały na celu upowszechnianie rezultatów projektu.

W ramach projektu „Senior Zaangażowany obywatel” zakończyliśmy spotkania podsumowujące, które miały na celu promowanie działalności Senioralnych Obywatelskich Grup Pomocniczych oraz współdziałania z lokalnymi instytucjami, w tym w szczególności samorządowymi. Spotkania miały na celu upowszechnianie rezultatów projektu.

Zaprezentowaliśmy dokument dotyczący zasad współpracy pomiędzy Senioralnymi Obywatelskimi Grupami Pomocniczymi i instytucjami w zakresie dobrych praktyk w zakresie inicjatyw lokalnych zrealizowanych w ramach projektu. Jednym z istotnych zaplanowanych rezultatów...
W dniu dzisiejszym grupa seniorów z Lisowa obejrzała w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie sztukę „Cudowna Terapia”.

W dniu dzisiejszym grupa seniorów z Lisowa obejrzała w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie sztukę „Cudowna Terapia”.

Wizyta w teatrze to jedna z 3 inicjatyw zrealizowanych w ramach projektu „Senior Zaangażowany obywatel”. Zwieńczenie teatralnej inicjatywy poprzedzone zostało cyklem spotkań w ramach „Spotkania z kulturą i rozrywką”. Spotkania w miesiącu październiku listopadzie oraz...
W ramach projektu „Senior Zaangażowany obywatel” zakończyliśmy spotkania podsumowujące, które miały na celu promowanie działalności Senioralnych Obywatelskich Grup Pomocniczych oraz współdziałania z lokalnymi instytucjami, w tym w szczególności samorządowymi. Spotkania miały na celu upowszechnianie rezultatów projektu.

Od połowy października w Pawonkowie rozpoczęły się przygotowania do kolejnych inicjatyw w ramach projektu „Senior aktywny obywatel”, które przeprowadzone zostały w miesiącu listopadzie i grudniu.

Inicjatywa o nazwie „Aktywny senior – zdrowy senior” zgromadziła chętnych uczestników, którzy udali się na basen w Tarnowskich Górach. W kolejnych dniach działania seniorów uzupełnione zostały o szereg zajęć ruchowych, które były świetnym dopełnieniem zaproponowanej...
W dniu dzisiejszym Seniorzy z Pawonkowa, Lisowa oraz Woźnik odbyli jedną z trzech zaplanowanych wizyt studyjnych: Jaworzno, Gliwice, Pszczyna w ramach projektu „Senior, Zaangażowany Obywatel”.

W dniu dzisiejszym Seniorzy z Pawonkowa, Lisowa oraz Woźnik odbyli jedną z trzech zaplanowanych wizyt studyjnych: Jaworzno, Gliwice, Pszczyna w ramach projektu „Senior, Zaangażowany Obywatel”.

Wizyta studyjna była okazją do spotkania z przewodniczącą Rady Seniorów Miasta Gliwic. Uczestnicy zapoznali się z głównymi kierunkami działań Rady oraz mogli się dowiedzieć jak w praktyce wyglądają działania na rzecz Seniorów.
W ramach projektu „Senior Zaangażowany obywatel” zakończyliśmy spotkania podsumowujące, które miały na celu promowanie działalności Senioralnych Obywatelskich Grup Pomocniczych oraz współdziałania z lokalnymi instytucjami, w tym w szczególności samorządowymi. Spotkania miały na celu upowszechnianie rezultatów projektu.

Rozpoczęliśmy kolejny etap realizacji projektu „Senior, Zaangażowany Obywatel”, podczas którego wdrożone zostały działania z zakresu budowania bezpośredniej współpracy z lokalnymi instytucjami włączając w to samorządy.

Podczas spotkań międzyinstytucjonalnych, na których poza zawiązaniem dialogu zostaną wypracowane zasady współpracy z Senioralnymi Obywatelskimi Grupami Pomocniczymi.
Skip to content