Zaprezentowaliśmy dokument dotyczący zasad współpracy pomiędzy Senioralnymi Obywatelskimi Grupami Pomocniczymi i instytucjami w zakresie dobrych praktyk w zakresie inicjatyw lokalnych zrealizowanych w ramach projektu.

Jednym z istotnych zaplanowanych rezultatów działań Senioralnych Obywatelskich Grup Pomocniczych było przygotowanie i podpisanie porozumienia o współpracy z lokalnymi instytucjami samorządowymi. Podpisanie porozumienia poprzedzone zostało konsultacjami społecznymi, a na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz ankiet zostały określone ramy współpracy pomiędzy Senioralnymi Obywatelskimi Grupami Pomocniczymi a samorządem.

W seminariach wzięli udział zaproszeni uczestnicy projektu, seniorzy ze społeczności lokalnej powiatu oraz przedstawiciele lokalnych instytucji pozarządowych i samorządowych, którzy bezpośrednio wzięli udział w spotkaniach międzyinstytucjonalnych. 

Seminaria uzupełnili przedstawiciele instytucji niezaangażowanych w projekt, którzy również bezpośrednio wspierali seniorów.

Udostępnij to

Udostępnij ten post swoim znajomym!

Skip to content