Na tym etapie projektu grupy inicjatywne, utworzyły Senioralne Obywatelskie Grupy Pomocnicze. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z długoterminowego wsparcia w zakresie swojej działalności oraz wzmocnili swoje kompetencje w zakresie komunikacji, prowadzenia działań lokalnych i ich promocji.

Działania na tym etapie objęły:

  • Szkolenie Senior obywatel
  • Wizyty studyjne: Jaworzno, Gliwice, Pszczyna
  • Spotkania inicjujące
  • Spotkania Senioralnych Obywatelskich Grup Pomocniczych
  • Wsparcie opiekunów Senioralnych Obywatelskich Grup Pomocniczych
  • Pakiet wsparcia Senioralnych Obywatelskich Grup Pomocniczych

Udostępnij to

Udostępnij ten post swoim znajomym!

Skip to content