PROJEKT

„Senior, zaangażowany obywatel”

Aktualności

W ramach projektu „Senior Zaangażowany obywatel” zakończyliśmy spotkania podsumowujące, które miały na celu promowanie działalności Senioralnych Obywatelskich Grup Pomocniczych oraz współdziałania z lokalnymi instytucjami, w tym w szczególności samorządowymi. Spotkania miały na celu upowszechnianie rezultatów projektu.

W ramach projektu „Senior Zaangażowany obywatel” zakończyliśmy spotkania podsumowujące, które miały na celu promowanie działalności Senioralnych Obywatelskich Grup Pomocniczych oraz współdziałania z lokalnymi instytucjami, w tym w szczególności samorządowymi. Spotkania miały na celu upowszechnianie rezultatów projektu.

Zaprezentowaliśmy dokument dotyczący zasad współpracy pomiędzy Senioralnymi Obywatelskimi Grupami Pomocniczymi i instytucjami w zakresie dobrych praktyk w zakresie inicjatyw lokalnych zrealizowanych w ramach projektu. Jednym z istotnych zaplanowanych rezultatów...

czytaj dalej
W ramach projektu „Senior Zaangażowany obywatel” zakończyliśmy spotkania podsumowujące, które miały na celu promowanie działalności Senioralnych Obywatelskich Grup Pomocniczych oraz współdziałania z lokalnymi instytucjami, w tym w szczególności samorządowymi. Spotkania miały na celu upowszechnianie rezultatów projektu.

Od połowy października w Pawonkowie rozpoczęły się przygotowania do kolejnych inicjatyw w ramach projektu „Senior aktywny obywatel”, które przeprowadzone zostały w miesiącu listopadzie i grudniu.

Inicjatywa o nazwie „Aktywny senior – zdrowy senior” zgromadziła chętnych uczestników, którzy udali się na basen w Tarnowskich Górach. W kolejnych dniach działania seniorów uzupełnione zostały o szereg zajęć ruchowych, które były świetnym dopełnieniem zaproponowanej...

czytaj dalej
W ramach projektu „Senior, zaangażowany obywatel” od sierpnia 2023 roku prowadziliśmy działania ukierunkowane na budowanie potencjału partycypacyjnego i obywatelskiego seniorów z Pawonkowa, Lisowa i Woźnik, w oparciu o dobre praktyki rad i jednostek pomocniczych z województwa śląskiego.

W ramach projektu „Senior, zaangażowany obywatel” od sierpnia 2023 roku prowadziliśmy działania ukierunkowane na budowanie potencjału partycypacyjnego i obywatelskiego seniorów z Pawonkowa, Lisowa i Woźnik, w oparciu o dobre praktyki rad i jednostek pomocniczych z województwa śląskiego.

Na tym etapie projektu grupy inicjatywne, utworzyły Senioralne Obywatelskie Grupy Pomocnicze. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z długoterminowego wsparcia w zakresie swojej działalności oraz wzmocnili swoje kompetencje w zakresie komunikacji, prowadzenia...

czytaj dalej
W ramach projektu „Senior, zaangażowany obywatel” rozpoczynamy działania zmierzające do utworzenia Senioralnych Obywatelskich Grup Pomocniczych na terenie Pawonkowa, Woźnik oraz Lisowa.

W ramach projektu „Senior, zaangażowany obywatel” rozpoczynamy działania zmierzające do utworzenia Senioralnych Obywatelskich Grup Pomocniczych na terenie Pawonkowa, Woźnik oraz Lisowa.

„Senioralne Obywatelskie Grupy Pomocnicze to oddolna inicjatywa skierowana do aktywnych seniorów, którzy chcą mieć realny wpływ na życie swojej społeczności. Ich celem jest budowanie dialogu z lokalnymi instytucjami samorządowymi poprzez współpracę, partycypację w...

czytaj dalej
Skip to content